Gras&Garden - realizace zahrad a sečení trávy

Automatické Zavlažování

Návrh a realizace automatického zavlažování

K zavlažování zahrad používáme automatické závlahové systémy Toro. Celý systém je tvořen propojením několika základních prvků. Aby zavlažování fungovalo automaticky, musí být napojeno na řídicí jednotku. Další nezbytnou součástí zavlažovacího systému pro zahrady je čerpadlo nebo čerpací stanice. Samotná voda je pak čerpána ze zdroje, kterým může být studna, vodovodní řád nebo jiný zdroj. Na něj je napojen potrubní systém zakončený postřikovači. Voda se k jednotlivým postřikovačům vpouští elektromagnetickými ventily, které spíná řídicí jednotka.

PROJEKT

Rádi za vámi přijedeme a vše probereme v místě realizace závlahy.

Zaměříme zahradu a připravíme si vše potřebné k vypracování návrhu řešení a projektové dokumentace. Pokud bude potřeba, provedeme tlakovou zkoušku již přivedené vody na pozemek.

S projektem pak předložíme orientační cenový rozpočet.

Návrh řešení zavlažování obvykle připravujeme jakou součást návrhu řešení celé zahrady. 

Realizace

Provádíme kompletní realizaci automatického zavlažování

Po odsouhlasení projektové dokumentace a návrhu řešení Vám vše kompletně zrealizujeme, předvedeme a zaškolíme.

Realizace zavlažování provádíme jako součást návrhu a realizace celé zahrady.

Používáme zavlažovací systémy od značky TORO.