Tráva a zahrady

Zavlažování

Návrh a realizace zavlažování

K zavlažování zahrad používáme automatické závlahové systémy Toro. Celý systém je tvořen propojením několika základních prvků. Aby zavlažování fungovalo automaticky, musí být napojeno na řídicí jednotku. Další nezbytnou součástí zavlažovacího systému pro zahrady je čerpadlo nebo čerpací stanice. Samotná voda je pak čerpána ze zdroje, kterým může být studna, vodovodní řád nebo jiný zdroj. Na něj je napojen potrubní systém zakončený postřikovači. Voda se k jednotlivým postřikovačům vpouští elektromagnetickými ventily, které spíná řídicí jednotka.

Projekt

Realizace

Údržba

K zavlažování zahrad používáme automatické závlahové systémy Toro.

Naleznete v našem E-Shopu

Blog, aktuality aneb "Jak to všechno děláme"